Zaloguj się aby eksplorować dane BKL. 

Projektowi Bilans Kapitału Ludzkiego przyświeca idea popularyzacji wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców. To unikatowe przedsięwzięcie, w którym wypracowane wyniki są bez ograniczeń i bezpłatnie udostępniane zainteresowanym osobom i instytucjom.

Po zalogowaniu uzyskasz możliwość samodzielnej analizy danych on-line.

Nasze dane pochodzą od:

  • 80 018 pracodawców
  • 88 560 osób fizycznych
  • 8 122 bezrobotnych
  • 35 712 uczniów i studentów.