Członek Zarządu,
Cemex Polska Sp. z o.o.

To dobrze, że coraz więcej firm w Polsce przywiązuje wagę do budowania marki pracodawcy. Świadome tego są szczególnie firmy patrzące na swój rozwój w dłuższej perspektywie, które dziś myślą o tym, jakich pracowników będą potrzebować za kilka lat. Do grona tych firm należą niewątpliwie laureaci konkursu Pracodawca Jutra 2015. Marka pracodawcy to ważny czynnik decydujący o wyborze miejsca pracy przez młode pokolenie, które oczekuje od pracodawcy możliwości udziału w ciekawych projektach i środowiska pracy oferującego rozwój. Również Cemex Polska, szukający ludzi do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ma propozycję działań rozwojowych adresowanych nie tylko do uczniów szkół zawodowych i technicznych, ale też wyższych. Przy tej okazji widać, jak bardzo potrzebny jest udział pracodawców w przygotowaniu zawodowym młodych ludzi. Przewiduję, że aktywność pracodawców w tym względzie będzie w najbliższym czasie rosnąć.