Kierownik ds. rekrutacji i HR biznes partner,
Nestle Polska S.A.

Z ogromną sympatią odnoszę się do działań promujących zaangażowanie przedsiębiorców w edukację. Dlatego też z przyjemnością uczestniczyłam w pracach Kapituły Konkursu „Pracodawca Jutra”. Sądzę że odpowiedzialność za przyszłą sytuację na rynku pracy leży w dużej mierze po stronie pracodawców, stąd tak ważne jest, abyśmy oferowali możliwości rozwoju, wspierali młodych w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej kariery oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Właśnie dlatego od 2014 roku Nestle realizuje Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych, w ramach której oferujemy młodym Europejczykom zatrudnienie oraz praktyki i staże. W ramach inicjatywy młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia pracowników Nestlé – uczestnicząc m.in. w szkoleniach, coachingu i mentoringu, co pozwoli im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.