Prezes,
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Współpraca firm ze szkołami i uczelniami jest najefektywniejszym sposobem na dostosowanie oferty kształcenia do wymagań i potrzeb rynku pracy. Konkurs Pracodawca Jutra to niezmiernie cenna inicjatywa, ponieważ pokazuje, że jest bardzo dużo firm, które potrafią nie tylko wskazywać na deficytowe obszary kompetencji, ale również wziąć w swoje ręce część odpowiedzialności za przyszłość. Oczywiście kilkadziesiąt firm nawet najcięższą swoją pracą, nie spowoduje, że wyzwanie, jakim jest współpraca biznesu z edukacją, przestanie być wyzwaniem. Zaangażowanie pracodawców powinno być powszechne - przecież każdy pracodawca potrzebuje pracowników, jeśli nie dzisiaj, to jutro. Inwestycja czasu i wysiłku pracodawców jest nie tylko dobra i potrzebna z punktu widzenia systemu edukacji i lepszego przygotowywania przyszłych kadr. To również codzienne biznesowe zadanie, jakim jest zaostrzająca się walka konkurencyjna o najlepszych pracowników. Konkurs Pracodawca Jutra pokazuje wyraźnie, że ta inwestycja we współpracę ze szkołami i uczelniami pracodawcom po prostu się opłaca. Mam nadzieję, że jak najwięcej firm pójdzie śladami wyznaczanymi przez Pracodawców Jutra.