Dyrektor ds. Zarządzania Personelem,
Siemens Sp. z o.o.

Dzięki uczestnictwu w Kapitule III edycji konkursu Pracodawca Jutra przekonałam się, jak różnorodne działania edukacyjne firmy oferują studentom i uczniom. Należy jednak pamiętać, że żaden program rozwojowy, praktyk i staży czy program ambasadorski nie zastąpi dobrze funkcjonującej edukacji formalnej, może ją jedynie uzupełniać i wzbogacać. Działania firm w zakresie współpracy z edukacją nie odbędą się bez osobistego zaangażowania ze strony doświadczonych pracowników. Będąc mentorami i opiekunami dla stażystów pracownicy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, pokazując nierzadko niewykorzystane talenty pedagogiczne i chęci do dzielenia się wiedzą. Z mojego doświadczenia wynika, że przy tak złożonych przedsięwzięciach jak nagrodzone w konkursie Pracodawca Jutra liczy się również praca zespołowa i skompletowanie zespołu ludzi, dla których dzielenie się wiedzą z młodymi pracownikami jest ważne.