Mariola Raudo
Kierownik ds. rekrutacji i HR biznes partner,
Nestle Polska S.A.

Z ogromną sympatią odnoszę się do działań promujących zaangażowanie przedsiębiorców w edukację. Dlatego też z przyjemnością uczestniczyłam w pracach Kapituły Konkursu „Pracodawca Jutra”. Sądzę że odpowiedzialność za przyszłą sytuację na rynku pracy leży w dużej mierze po stronie pracodawców, stąd tak ważne jest, abyśmy oferowali możliwości rozwoju, wspierali młodych w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłej kariery oraz dzielili się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Właśnie dlatego od 2014 roku Nestle realizuje Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych, w ramach której oferujemy młodym Europejczykom zatrudnienie oraz praktyki i staże. W ramach inicjatywy młodzi ludzie będą mogli skorzystać z wiedzy i wieloletniego doświadczenia pracowników Nestlé – uczestnicząc m.in. w szkoleniach, coachingu i mentoringu, co pozwoli im lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

 

Piotr Palikowski
Prezes,
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

Współpraca firm ze szkołami i uczelniami jest najefektywniejszym sposobem na dostosowanie oferty kształcenia do wymagań i potrzeb rynku pracy. Konkurs Pracodawca Jutra to niezmiernie cenna inicjatywa, ponieważ pokazuje, że jest bardzo dużo firm, które potrafią nie tylko wskazywać na deficytowe obszary kompetencji, ale również wziąć w swoje ręce część odpowiedzialności za przyszłość. Oczywiście kilkadziesiąt firm nawet najcięższą swoją pracą, nie spowoduje, że wyzwanie, jakim jest współpraca biznesu z edukacją, przestanie być wyzwaniem. Zaangażowanie pracodawców powinno być powszechne - przecież każdy pracodawca potrzebuje pracowników, jeśli nie dzisiaj, to jutro. Inwestycja czasu i wysiłku pracodawców jest nie tylko dobra i potrzebna z punktu widzenia systemu edukacji i lepszego przygotowywania przyszłych kadr. To również codzienne biznesowe zadanie, jakim jest zaostrzająca się walka konkurencyjna o najlepszych pracowników. Konkurs Pracodawca Jutra pokazuje wyraźnie, że ta inwestycja we współpracę ze szkołami i uczelniami pracodawcom po prostu się opłaca. Mam nadzieję, że jak najwięcej firm pójdzie śladami wyznaczanymi przez Pracodawców Jutra.

 

Kamila Skorupińska
Członek Zarządu,
Cemex Polska Sp. z o.o.

To dobrze, że coraz więcej firm w Polsce przywiązuje wagę do budowania marki pracodawcy. Świadome tego są szczególnie firmy patrzące na swój rozwój w dłuższej perspektywie, które dziś myślą o tym, jakich pracowników będą potrzebować za kilka lat. Do grona tych firm należą niewątpliwie laureaci konkursu Pracodawca Jutra 2015. Marka pracodawcy to ważny czynnik decydujący o wyborze miejsca pracy przez młode pokolenie, które oczekuje od pracodawcy możliwości udziału w ciekawych projektach i środowiska pracy oferującego rozwój. Również Cemex Polska, szukający ludzi do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, ma propozycję działań rozwojowych adresowanych nie tylko do uczniów szkół zawodowych i technicznych, ale też wyższych. Przy tej okazji widać, jak bardzo potrzebny jest udział pracodawców w przygotowaniu zawodowym młodych ludzi. Przewiduję, że aktywność pracodawców w tym względzie będzie w najbliższym czasie rosnąć.

 

Wiesława Czarnecka-Stańczak
Dyrektor ds. Zarządzania Personelem,
Siemens Sp. z o.o.

Dzięki uczestnictwu w Kapitule III edycji konkursu Pracodawca Jutra przekonałam się, jak różnorodne działania edukacyjne firmy oferują studentom i uczniom. Należy jednak pamiętać, że żaden program rozwojowy, praktyk i staży czy program ambasadorski nie zastąpi dobrze funkcjonującej edukacji formalnej, może ją jedynie uzupełniać i wzbogacać. Działania firm w zakresie współpracy z edukacją nie odbędą się bez osobistego zaangażowania ze strony doświadczonych pracowników. Będąc mentorami i opiekunami dla stażystów pracownicy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, pokazując nierzadko niewykorzystane talenty pedagogiczne i chęci do dzielenia się wiedzą. Z mojego doświadczenia wynika, że przy tak złożonych przedsięwzięciach jak nagrodzone w konkursie Pracodawca Jutra liczy się również praca zespołowa i skompletowanie zespołu ludzi, dla których dzielenie się wiedzą z młodymi pracownikami jest ważne.

 

Justyna Orzeł
Dyrektor Zasobów Ludzkich,
Carrefour Polska Sp. z o.o.

Konkurs Pracodawca Jutra udowadnia, że w Polsce istnieje wiele firm rozumiejących potrzebę edukowania uczniów i studentów. Co ważne, wśród laureatów konkursu znajdują się nie tylko firmy duże, lecz także małe i średnie. To pokazuje, że każda firma może współpracować ze szkołami i uczelniami, a zakres tej współpracy mogą dostosować do swoich potrzeb i możliwości. Carrefour Polska prowadzi działania zachęcające młodych ludzi do rozwoju zawodowego w branży handlowo-spożywczej w ramach Programu Edukacyjnego "Smak Kariery", w ramach którego wzmacnia również kompetencje zawodowe naszych pracowników. Według mnie ważne jest to, aby działać długofalowo, dlatego nasz program skierowany jest nie tylko do studentów i absolwentów szkół wyższych, ale także do uczniów gimnazjów i szkół zawodowych.