Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejną, IV edycję Konkursu Pracodawca Jutra. Aby Państwa firma mogła wziąć udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest on podzielony na trzy kroki. 

W pierwszym z nich prosimy Państwa o podanie danych teleadresowych oraz danych do osoby, z którą będziemy się kontaktowali w procesie oceny zgłoszenia. 

W drugim kroku zostaną Państwo poproszeni o opisanie prowadzonych przez Państwa działań edukacyjnych. W tej części formularza mogą Państwo zawrzeć wszystkie informacje, które pomogą nam w pełnej ocenie realizowanych przez Państwa działań. 

W trzeciej części znajdują się elementy dotyczące oświadczeń Uczestnika Konkursu oraz ankieta, która jest integralną częścią formularza zgłoszeniowego i którą będą Państwo mogli wypełnić tuż przed wysłaniem formularza.