W dniu 17 września 2014 r. w siedzibie PARP odbyła się gala finałowa II edycji Pracodawcy Jutra, konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. W wydarzeniu tym uczestniczyli:

• Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej,
• Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
• Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• oraz przedstawiciele firm, które z sukcesem realizują programy współpracy z uczelniami.

Otwierając galę Prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak, przypomniała, dlaczego PARP organizuje konkurs „Pracodawca Jutra”. - Zachęcamy przedsiębiorców do podejmowania współpracy ze szkołami i uczelniami. Pokazujemy, jak wiele korzyści taka współpraca może przynieść firmie w dłuższej perspektywie – powiedziała Prezes PARP. - Głównym powodem podejmowania przez firmy współpracy ze szkołami jest chęć pozyskania młodych talentów i ukształtowania ich tak, aby z czasem stały się kompetentnymi pracownikami. Dla wielu przedsiębiorców nie bez znaczenia jest aspekt społecznej odpowiedzialności – potrzeba mądrego wpływania na jakość kształcenia we własnym mieście lub gminie – stwierdziła Prezes PARP odnosząc się do zgłoszonych do konkursu przedsięwzięć. 

Następnie głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, który mówił o działaniach resortu zmierzających do polepszenia sytuacji osób młodych  na rynku pracy. - Jako jedni z pierwszych w Europie rozszerzyliśmy definicję młodego bezrobotnego: z 25 lat do 30 lat. Dzięki temu możemy wesprzeć w szukaniu pracy większą grupę młodych osób. To o tyle ważne, że moment wejścia na rynek pracy przesunął się w ostatnich latach bardzo w górę. Powód jest prozaiczny: coraz więcej młodych ludzi idzie na studia wyższe. W ostatnich latach liczba studentów wzrosła czterokrotnie – stwierdził Kosiniak-Kamysz. Młodym musimy pomagać od razu gdy kończą szkoły, tak aby okres poszukiwania pierwszej pracy trwał jak najkrócej. Dlatego skróciliśmy z 6 do 4 miesięcy okres, w którym młody człowiek rejestrujący się w urzędzie pracy ma otrzymać ofertę pracy, stażu lub szkolenia – dodał minister.

Po przemówieniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbyła się debata z udziałem wszystkich uczestniczących w gali ministrów oraz przedstawicieli firm realizujących od wielu lat programy edukacyjne skierowane do osób młodych: Hanny Macyry, Dyrektora Zarządzającego ds. HR Animex, Kamili Skorupińskiej, Członka Zarządu Cemex Polska, oraz Krzysztofa Wiśniaka, Dyrektora Działu Rozwoju Organizacji Grupy Żywiec. Goście zastanawiali się, czy istnieje edukacja dla biznesu bez biznesu dla edukacji oraz jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorców ze szkołami, aby była ona satysfakcjonująca dla obu stron. Uczestnicy debaty próbowali określić, gdzie rozpoczyna się rola przedsiębiorcy w kształceniu na potrzeby rynku pracy. W trakcie debaty wszyscy zgodnie podkreślali wagę dokonywanych przez uczniów i studentów wyborów dalszych ścieżek edukacyjnych. Rozmawiano również o tym, jaka powinna być rola resortów odpowiedzialnych za oświatę, szkolnictwo wyższe i rynek pracy w zakresie polepszania jakości kształcenia na potrzeby rynku. Po dyskusji odbyła się ceremonia wręczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezes PARP nagród i wyróżnień laureatom II edycji konkursu Pracodawca Jutra. 

Statuetki otrzymało dziewięciu przedsiębiorców:
• Animex Food sp. z o. o. S.K.A.
• ArcelorMittal Poland S.A.
• Famot Pleszew sp. z o.o.
• Fluor S.A.
• JCommerce S.A.
• JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j. (kategoria MSP)
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
• Sabre Polska sp. z o.o.

Wyróżnienia otrzymały firmy:
• Sitech sp. z o.o.
• Techland sp. z o.o. (kategoria MSP)
• WIKA Polska sp. z o.o.