Znamy laureatów III edycji konkursu Pracodawca Jutra 2015!

Przewiduje się, że zapotrzebowanie na pracowników o średnim poziomie kwalifikacji, głównie zawodowych, wzrośnie między 2010 a 2020 r. o ponad 3,5 miliona. Część pracodawców aktywnie realizuje działania o charakterze edukacyjnym, których nadrzędnym celem jest wyposażenie młodych osób w niezbędne kwalifikacje zawodowe. Poznajmy laureatów konkursu Pracodawca Jutra 2015. 

Wielu pracodawców aktywnie współtworzy przyszły rynek pracy, dbając o zawodowe przygotowanie przyszłych pracowników nie tylko pod kątem potrzeb swoich firm, ale również prowadząc działania o szerszym zasięgu – pomagając młodym osobom pozyskać kompetencje wymagane przez rynek. Właśnie ta grupa firm zapraszana jest do udziału w konkursie Pracodawca Jutra, który od trzech lat organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Konkurs Pracodawca Jutra ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk przedsiębiorstw w zakresie współpracy z edukacją  i wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie firm, które przede wszystkim dbają o edukację praktyczną uczniów i studentów. 

Widzimy potrzebę łączenia świata przedsiębiorców z sektorem edukacji, tak aby szkoły średnie i wyższe oraz uczniowie i studenci wiedzieli, kogo potrzebują przedsiębiorcy do pracy. Bez szerokiego udziału przedsiębiorców nie może być mowy o wysokiej jakości kształcenia na potrzeby rynku pracy. Dobrze przygotowani do pracy absolwenci szkół to cel przedsiębiorców. Poprzez konkurs „Pracodawca Jutra” promujemy tych przedsiębiorców, którzy już takie działania z sukcesem realizują: organizują programy stażowe, programy praktyk, prowadzą warsztaty na uczelniach lub w inny sposób spotykają się z młodymi ludźmi aby opowiedzieć im o specyfice pracy w danej branży lub na danym stanowisku pracy – podkreśla Bożena Lublińska Kasprzak – Prezes PARP.

Laureatami konkursu mogą się stać przedsiębiorcy, którzy mogą pochwalić się najbardziej przemyślanymi działaniami z obszaru employer brandingu adresowanymi do uczniów, studentów lub absolwentów. Pracodawcy ubiegający się o wyróżnienie w konkursie muszą wykazać, że podejmowane przez nich działania mają charakter kompleksowy, a udział w nich faktycznie przyczynia się do zwiększenia kompetencji młodych osób w określonym obszarze.  

W trakcie trzyletniej historii trwania konkursu, do PARP wpłynęło blisko 300 zgłoszeń. W dwóch poprzednich edycjach tytuł Pracodawcy Jutra otrzymało 19 firm. W trzeciej edycji konkursu Jury nagrodziło 7 firm. 

Podczas Gali konkursu Pracodawca Jutra 2015, która odbyła się w siedzibie PARP w dniu 10 grudnia br. nagrodzeni zostali:

  • PCC Rokita S.A. - firma działająca w branży chemicznej, która od wielu lat współpracuje ze szkołami oraz uczelniami, a także działa na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. 
  • Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.  - producent, branża zarządzania energią. Tę firmę Jury konkursu doceniło za kompleksowość i różnorodność przedsięwzięć prowadzonych wspólnie ze szkołami technicznymi i uczelniami. 
  • PGNiG Termika S.A. - firma z branży energetycznej, która od 10 lat swoje działania kieruje do wchodzących na rynek pracy uczniów, studentów i absolwentów.
  • Wielton S.A. -  największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe, który realizuje działania na rzecz gimnazjalistów, studentów oraz absolwentów studiów oraz posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany przez Ministerstwo Gospodarki. 
  • Ericpol Sp. z o.o. - firma inżynierska działającą na międzynarodowym rynku ICT, która stworzyła Ericpol Science Ecosystem – platformę współpracy z uczelniami wyższymi oraz otoczeniem naukowym, mającą na celu połączenie teorii naukowych z praktyką produkcji i rozwojem niezbędnego  oprogramowania. 

Wśród laureatów konkursu Pracodawca Jutra 2015 znalazły się również dwie firmy z sektora MSP:

  • BLStream Sp. z o.o. firma z branży informatycznej ze Szczecina, która realizuje program Patronage, dający studentom możliwość szlifowania umiejętności programistycznych pod okiem kliderów technicznych i mentorów wewnątrz firmy. Dzięki temu poznają zasady pracy w zespołach projektowych, są twórcami wspólnej aplikacji typu opensource, zyskują cenne doświadczenie a najlepsi otrzymują ofertę pracy.
  • Biuro Rachunkowe BIUREX  Sp. z o.o. z Kielc, oferujące praktyki uczniom i studentom z Kielc oraz mocno angażujące się w promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.

Zapraszamy do obejrzenia filmu tutaj.