Dnia 6 grudnia br. w siedzibie PARP odbyła się gala finałowa IV edycji konkursu Pracodawca Jutra. Jak co roku uhonorowani zostali pracodawcy, którzy  podejmują wysiłek przygotowania młodych osób – uczniów, studentów i absolwentów - do podjęcia pierwszej pracy.
Badania rynku pracy wskazują, że pracodawcy wciąż mają ogromne trudności w pozyskaniem pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Jednocześnie z roku na rok rośnie liczba firm, które aktywnie współpracują ze szkołami i uczelniami współtworząc programy edukacyjne i realizując projekty, które pozwalają młodym ludziom uzyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy. Właśnie do takich firm skierowany jest konkurs Pracodawca Jutra.
Otwierając galę Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka zaznaczyła, że PARP rozpoczyna realizację kompleksowych działań, które będą służyć poprawie dostępu do informacji nt. wymagań rynkowych i potrzeb pracodawców z różnych sektorów i umożliwiać zacieśnianie współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Do nich należy stworzenie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które stanowić będą platformę dla wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, środowiskiem edukacji zawodowej i wyższej oraz instytucjami rynku pracy.
Jak co roku przedsiębiorcy walczyli o tytuł w dwóch kategoriach: Pracodawca Jutra w sektorze MŚP i Pracodawca Jutra wśród dużych przedsiębiorców. Pięć firm otrzymało tytuł Pracodawca Jutra 2016, a cztery zostały wyróżnione jako Dobra praktyka konkursu Pracodawca Jutra 2016.

Tytuł Pracodawca Jutra 2016 otrzymali:

  • Comarch S.A.
  • Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.
  • Rafako S.A.
  • Biuro Rachunkowe Biurex Sp. z o.o.
  • Euvic Sp. z o.o.

Tytuł Dobra praktyka konkursu Pracodawca Jutra 2016 otrzymali:

  • Man Bus Sp. z o.o.
  • Multiserwis Sp. z o.o.
  • Sitech Sp. z o.o.
  • Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

W czteroletniej historii konkursu Pracodawca Jutra, organizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, zgłoszono prawie 300 projektów, z czego 30% pochodziło od firm z sektora MŚP.
W tegorocznej edycji konkursu o tytuł walczyło 47 firm, wśród których większość stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa.

Tytuł Pracodawca Jutra świadczy o poważnym traktowaniu przez pracodawcę osób młodych, przez co chętnie jest wykorzystywany przez firmy do promowania swojej marki pracodawcy wśród osób poniżej 30 roku życia.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Laureaci IV edycji konkursu Pracodawca Jutra oraz Relacją z Gali finałowej