W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W trakcie posiedzenia, które rozpoczęło się o godz. 11:00, wręczono nominacje członkom Rady Sektorowej, przedstawiono organizację i plany pracy Rady, uchwalono regulaminy działania oraz posiedzeń Rady i zaproponowano tematykę i zakres komitetów Rady, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. Więcej informacji dotyczących Rady ds. Kompetencji Sektora IT znajduje się na stronie: http://radasektorowa.pti.org.pl/