W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej dorocznej konferencji. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”.  Przed sektorem finansowym wielka zmiana transformacyjna,  wynikająca z procesów regulacyjnych, cyfryzacyjnych, demograficznych i inych. Za tą zmianą idą nowe potrzeby kompetencyjne pracowników. O tym będziemy debatować podczas konferencji. Zainaugurujemy też  pierwsze sektorowe badanie kompetencji w sektorze finansowym: Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, ubezpieczycieli, innych instytucji finansowych, organizacji branżowych, partnerów społecznych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.
Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Program i szczegóły organizacyjne konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/i-konferencja-sektorowej-rady-ds-kompetencji-sektora-finansowego-2017/

Więcej o Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego na stronie: www.rada.wib.org.pl.