Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", ogłasza konkurs na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Projekt dotyczy sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności (w szczególności: PKD C.29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 - Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie: https://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-konkursowa-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-dzialania-2-12-power-zwiekszenie-wiedzy-o-potrzebach-kwalifikacyjno-zawodowych-2017-r

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi komunikatami dotyczącymi powyższego konkursu: https://power.parp.gov.pl/komunikaty/komunikaty-rady