W dniu 26 czerwca br. w Warszawie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała spotkanie z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Spotkanie otworzyła Pani Nina Dobrzyńska, Zastępca Prezesa PARP.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK) mieli okazję zaprezentować wyniki dotychczasowych postępów prac każdej z rad.

Następnie Pani Katarzyna Trawińska-Konador z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowała możliwości praktycznego wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez sektory.

Gościem spotkania była również ekspertka z Ośrodka Rozwoju Edukacji, Pani Urszula Blicharz, która przedstawiła tematykę dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb zmieniającej się gospodarki, a także zachęcała do zaangażowania się przedstawicieli SRK w prace związane z opracowaniem rekomendacji zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia.

Z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zostały zaprezentowane przedstawicielom SRK następujące zagadnienia:

  • Doświadczenia z realizacji pierwszych branżowych badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (dla sektora finansowego),
  • Baza Usług Rozwojowych,
  • Zmiany w PO WER: szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji,
  • Rada Programowa ds. Kompetencji.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, która była okazją do wymiany opinii, doświadczeń i pomysłów dotyczących funkcjonowania Rad, a także do zapoznania się z instrumentami oraz nowymi programami, z których Rady będą mogły skorzystać w ramach swojej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z niniejszego spotkania oraz galerią zdjęciową: