12 lipca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele pracodawców z całego kraju. Partnerem przedsięwzięcia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas wydarzenia rozmawiano o potrzebie zmian w szkolnictwie zawodowym, dostosowania tego obszaru edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześniania kształcenia zawodowego.

„Dlaczego nie możemy dłużej czekać?” – tak brzmiał tytuł rozmowy z minister Anną Zalewska, która wyjaśniała potrzebę jak najszybszego włączenia się pracodawców w system kształcenia zawodowego. Konieczność ta, jak wskazywała minister, wynika przede wszystkim z dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale także z emigracji i odpływu pracowników z określonych branż.

Zachęcamy do zapoznania się z całym podsumowaniem debaty: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pracodawca-kluczowy-partner-w-ksztalceniu-zawodowym-debata-kierownictwa-men-z-przedstawicielami-pracodawcow.html