W Warszawie, 30 maja br. odbyła się Konferencja Inauguracyjna Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. W konferencji odbywającej się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB wzięło udział liczne grono członków powstałej w kwietniu 2017 Rady, przedstawicieli organizacji budownictwa, związków pracodawców i związków zawodowych, uczelni i placówek naukowo-badawczych związanych z budownictwem, szkół zawodowych i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy i przedstawiciele partnerów projektu.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, PARP i IBE. W trakcie konferencji partnerzy zaprezentowali projekt i instytucje partnerstwa, założenia i plany pracy Rady oraz prace nad Ramą Kwalifikacji w Budownictwie. Zaprezentowano także min. działalność CIOP-PIB oraz ocenę stanu szkoleń bhp w budownictwie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi na konferencję, dostępnymi na stronie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze Budowlanym dostępnymi pod linkiem: http://srkbud.zzbudowlani.pl/2017/06/01/konferencja-inauguracyjna-sektorowej-rady-ds-kompetencji-w-budownictwie/.