Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.12 POWER zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami pod linkiem: http://power.parp.gov.pl/sektorowe-rady-ds-kompetencji/konsultacje-spoleczne.