12 grudnia 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała spotkanie z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych kolejnym konkursem na wybór Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Podczas spotkania przedstawiciele PARP omówili cele i założenia Systemu Rad ds. Kompetencji oraz przedstawili wstępne założenia kolejnego konkursu.
W spotkaniu wzięli również aktywny udział przedstawiciele działających Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Pani Małgorzata Gromiec - przedstawicielka Rady ds. Kompetencji w Sektorze Finansowym oraz Państwo Aleksandra Krysiak i  Bogusław Słaby - przedstawiciele Rady ds. Kompetencji w Sektorze Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia i wrażenia z funkcjonowania Rad w ich sektorach.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu sektorów, m.in.: Komunikacji Marketingowej, Meblarskiego i Przetwórstwa Drzewnego, Nieruchomości, Usług Edukacyjnych i Rozwojowych, Kultury Fizycznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi poniżej:

•    Prezentacja PARP – część 1
•    Prezentacja PARP – część 2
•    Prezentacja przedstawiciela Sektora Finansowego
•    Prezentacja przedstawiciela Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów