31 maja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości gościła u siebie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki Macedonii, którzy realizują w naszym kraju wizytę studyjną poświęconą wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Celem wizyty urzędników z Macedonii w PARP było poznanie polskich doświadczeń we wdrażaniu Systemu Rad ds. Kompetencji, w tym funkcjonowania Rad ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki oraz Sektorze Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.


Projekt rozwijania i wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Macedonii realizuje Instytut Badań Edukacyjnych. Celem programu jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską.